Gabriel Nițu

  • Numele:   Nițu Gabriel
  • Data nașterii:   19 iunie 1967
  • Căsătorit:   Da
  • Naționalitate:   Română
  • Domicilul stabil:   localitatea Deva, județul Hunedoara
  • Telefon:   +40 771677001
  • Email:   gabriel_nitu@yahoo.com
  • Skype ID:   gabriel.nitu
  • Permis de conducere:   Categoria B, obținut în 10 decembrie 1993
  • Stagiul Militar:   Da

Analist IT

Perioada: septembrie 2021 - prezent
Angajator: Spitatlul Județea de Urgență Deva, Deva
Responsabilități: Raportări
Domeniu de activitate : Sănătate
Contact:

Programator, dezvoltator web

Perioada: aprilie 2018 până în prezent
Angajator: SC Migama Soft Wind SRL, Deva
Responsabilități: creare aplicații web (PHP/MySQL) și aplicații mobile pe platforma Android
Realizări : Portofoliu disponibil și aplicații demo pe www.migama.ro
Domeniu de activitate : Creare software la comandă
Contact: Adresa: Deva, Strada D. Zamfirescu, 330080

Inginer sisteme informatice

Perioada: iunie 2014 - septembrie 2021
Angajator: SC Deva Gold SA (filială Eldorado Gold), Certeju de Sus
Responsabilități: Monitorizare
Domeniu de activitate : Minier
Contact:

Programator sisteme informatice

Perioada: ianuarie - octombrie 2014
Angajator: SC SpaceBox SRL, Deva
Responsabilități: programare PHP/MySQL, dezoltare sisteme de management cu ScriptCase, dezvoltare site-uri web cu WordPress
Domeniu de activitate : Software
Contact: Deva, Piața Gării, nr. FN, etaj 1 Website: www.codelines.ro

Developer, Project Manager

Perioada: noiembrie 2013 - ianuarie 2014
Angajator: PalcidWay LLC,
Responsabilități: PHP/MySQL web development
Domeniu de activitate : Turism Medical
Contact: Castle Rock, Colorado Website: www.placidway.com

Webmaster, web developer

Perioada: septembrie 2011 până în martie 2018
Angajator: SC Migama Office SRL, Deva
Responsabilități: Administrare site-uri societate, consultanță IT, întreținere tehnică de calcul, gestionare servicii cloud-computing societate, dezvoltare site-uri prezentare și comerț electronic societate și clienți (PHP/MySQL)
Realizări : www.migama.ro : ZendFramework, Doctrine ORM, Dojo Toolkit; shop.migama.ro : OpenCart; www.casa112.ro : clase proprii; ScriptCase: vending.migama.ro, cmm.zenprodcom.ro
Domeniu de activitate : Comerț, consultanță IT
Contact: Website: www.migama.ro

Programator

Perioada: august - noiembrie 2013
Angajator: Angel Hot Soft LLC, Orlando
Responsabilități: dezvoltare site-uri dinamice cu WordPress și Gravity Forms, PHP/MySql
Domeniu de activitate : Software
Contact: Orlando Florida, Website: www.angelhs.com

Analist programator

Perioada: mai 2007 - decembrie 2011
Angajator: Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare – Unitatea de Administrare Hunedoara, Deva
Responsabilități: Operații baze de date (creare, backup, import/export), dezvoltare aplicațiii software (VBA, Java, MySQL, Access), administrare LAN/WAN, administrare, securizare, instalare SO computere din LAN
Realizări : Aplicație VBA pentru calcul tarife suprafețe, emitere avize, gestiune contracte , sistem multiuser, rapoarte genearte din baza de date în Excel și Word ; Aplicație facturi-chitanțe Java/MySql (dezvoltare)
Domeniu de activitate : Agricultură
Contact: Adresa: Deva, 6 Depozitelor , 330179 Telefon: 0254223421 Website: www.anif.ro

Programator web

Perioada: martie 2007 - mai 2007
Angajator: Institutul Multimedia Româno Elvețian, Deva
Responsabilități: Proiecte bazate pe PHP/MySql, administrare/backup servere Linux web, mail, DNS și intranet, administrare file server Windows 2000
Realizări : profesor la cursurile: bazele calculatoarelor, MS Office, JavaScript, AJAX
Domeniu de activitate : Educație
Contact: Adresa: Deva, 2 Aleea Viitorului, 330075 Telefon: 0735844174 Website: www.imre.ro

Programator sisteme informatice

Perioada: martie 2007 până în mai 2007
Angajator: SC Sips Design SRL, Deva
Responsabilități: Proiecte bazate pe PHP/MySql, administrare servere Linux web, mail, DNS și intranet, administrare file server Windows 2000, team leader pentru programatori web, designer și tehnician IT; Proiecte bazate pe VBA pentru clienți
Realizări : PHP/MySql: Clubbiz - sistem booking club, Hotel Multimedia - sistem booking hotel, Tehnodinamic - site prezentare produse; VBA: Sistem gestiune oridne prefect, apostile, petiții
Domeniu de activitate : Software
Contact: Adresa: Deva, 2 Aleea Viitorului, 330075 Telefon: 0735844174 Website: www.imre.ro

Inginer service

Perioada: februarie 2003 - iulie 2006
Angajator: SC Best Serv Impex SRL (RTC Holding), București
Responsabilități: Diagnoză, reparații, întreținere tehnică de calcul aparținând RTC holding și clienților Instalarea și întreținerea sistemelor POS ale Diverta, instalare, configurare și întreținere sisteme informatice pentru clienții holding-ului
Domeniu de activitate : Service tehnică de calcul
Contact: Adresa: București, Drumul Săbăreni

Analist programator

Perioada: octombrie 2002 - februarie 2003
Angajator: SC Anrati SA, Sibiu
Responsabilități: Operații baza de date, instalare și mentenanțe POS-uri în rețeaua de magazin
Domeniu de activitate : Comerț (franciză Diverta)
Contact: Sibiu

Șef compartiment informatică (din mai 1995), analist programator (până în mai 1995)

Perioada: iunie 1993 - octombrie 2002
Angajator: SC RL Bibliofor SA Deva
Responsabilități: Coordonare activitate IT, dezvoltare software pentru comunicațiile dintre aplicațiile de gestiune (VBA, Delphi), contabilitate și POS, dezvoltare software de achiziții și livrare. Administrare file servere Novell NetWare, Windows 2000 Server; Coordonare activitate mică producție papetărie.
Realizări : Sistem de transfer date între aplicațiile de gestiune și contabilitate (VBA), Sistem de transfer date între libării și sediul central (VBA, Delphi), Sistem de repartizare automată a produselor pe gestiuni în funcție de vânzări (VBA), Sistem de comenzi automate la clienți(VBA), Sistem gestiune depozit carte (FoxPro)
Domeniu de activitate : Comerț
Contact: Deva

Analist programator

Perioada: martie 1993 - iunie 1993
Angajator: SC Meropa SA, Hunedoara
Responsabilități: Dezvoltare software salarizare
Domeniu de activitate : Industria textilă
Contact: Hunedoara

Ofițer mecanic maritim aspirant (stagiar, nesalarizat)

Perioada: aprilie 1991 - noiembrie 1991
Angajator: CNM Petromin SA, Constanța
Responsabilități: Atribuțiuni de ofițer de cart la bordul motonavei Breaza: -în voiaj: supraveghere, întreținere motor principal și instalații; executarea manevrelor solicitate -în șantierul naval (Hyundai, Ulsan): reparații și verificare lucrări executate la motorul principal și instalații
Domeniu de activitate : Transporturi maritime
Contact: Constanța

Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

Perioada: 2002 - 2004
Calificarea: Calculatoare Informatică
Discipline studiate: General: arhitectura calculatoarelor, sisteme de operare, rețele de calculatoare, structuri de date, algoritmi, metodologia predării informaticii, software matematic ( MatLab ) și CAD (MathCAD, AutoCAD); Limbaje de programare: C/C++, Java, Delphi, Assambler, Pascal; Baze de date: Oracle, Access, Visual FoxPro
Tip studii: Postuniversitar
Clasificarea națională sau internațională : ISCED 5
Proiect absolvire : Program de gestiune comercială
Unelte dezvoltare: Delphi, Oracle
Descriere proiect : Evidența intrări/ieșiri,stocuri, rapoarte, backup and restore.Proiectul implementa pointeri și liste simplu înlănțuite.
Nota proiect absolvire : 10
Contact: Adresa: Hunedoara, 5 Revoluției, 331128 Website: fih.upt.ro

Institutul de Marină Civilă Constanța - Facultatea Electromecanică Navală , Constanța

Perioada: 1986 - 1992
Calificarea: Inginer electromecanic naval
Discipline studiate: General: analiză matematică, matematici speciale, geometrie descriptivă, rezistența materialelor, tehnologie, mecanică, organe de mașini, termotehnică, mecanica fluidelor, electrotehnică; Specialități: teoria și construcția navei, motoare termice navale, instalații navale, automatizări navale, fiabilitate;
Tip studii: Universitar
Clasificarea națională sau internațională : ISCED 5
Proiect absolvire : Studiu dinamic și cinematic al unui motor naval la diferite regimuri de funcționare
Unelte dezvoltare: Basic
Descriere proiect : Software care calcula forțele și accelerațiile intervinite la un motor naval la regim normal de funcționare, la suspendarea injecției pe un cilindru, la suspendarea cilindrului. Rezultatele erau trimise la imprimantă
Nota proiect absolvire : 9
Contact: Adresa: Constanța, 104 Mircea cel Bătrân, 900663 Website: www.cmu-edu.eu

Institutul Multimedia Româno Elvețian

Perioada: 2004 - 2006
Calificarea: Webmaster, programator web
Discipline studiate: General: Html, CSS, XML, prelucrare imagini Photoshop; Limbaje de programare: PHP, JavaScript; Servere: Linux, Apache; Baze de date: MySql
Tip studii: Curs calificare
Clasificarea națională sau internațională : Atestat programator web eliberat de Haute Ecole Arc, Neuchatel, Elveția; atestate CPI
Proiect absolvire : Site dinamic
Unelte dezvoltare: PHP/MySQL, JavaScript
Descriere proiect : Site cu obiecte artizanale făcute de meșteri locali,cu opțiuni de căutare, sortare, filtrare.Au fost furnizate atât Backend cât și Frontend
Nota proiect absolvire : 10
Contact: Adresa: Deva, 2 Aleea Viitorului, 330075 Website: www.imre.ro

Centrul de Pregătire în Informatică SA - Grupa zonală Deva

Perioada: 1991
Calificarea: Programator aplicații gestiune
Discipline studiate: DOS, FoxPro
Tip studii: Curs calificare
Clasificarea națională sau internațională : CPI
Proiect absolvire : Evaluare practică
Unelte dezvoltare: FoxFro, Dos
Descriere proiect :
Nota proiect absolvire : 10
Contact: Deva

Competențe software

Experiență în: PHP/MySQL, Java, VBA/Access, Delphi
Cunoștințe de bază și experiență limitată:C/C++, Python, R
Frameworks PHP și JavaScript: ZendFramework, DojoToolkit, jQuery
ORM: Doctine ORM
CMS: WordPress
Comerț Electronic: OpenCart, WooCommerce
Client Side: HTML, CSS, XHTML, XML, AJAX, JavaScript, JSON, RESTful, Bootstrap, jQuery
Folosire : OOP, Design Patterns, UML, Machine Learning
Unelte Software: NetBeans IDE, ScriptCase RAD, Android Studio, MySQL Workbench, HeidiSQL, Visual Paradigm, Microsoft Office, Microsoft Visio, Microsoft Projects, Microsoft Visual C++ Express, Spyder (Anaconda 3), Jupyter Notebook, Google Colab, RStudio

Portofoliu

Descrierea și variente demo disponibile pe www.migama.ro

Competențe technice

Experiență în repararea computerelor, copiatoarelor și imprimantelor

Hobby tehnic

Raspberry Pi, Arduino

Competențe manageriale

Experiență în administrare afaceri mici și coordonare echipe mici

Limba nativă

Română

Limbi stăine

Engleză - foarte bine: înțeles, vorbit; bine: scris
Germană - începător: înțeles, vorbit, scris